Burun Ameliyatı Ne Kadar

Burun Estetiği Ameliyatı

Estetik burun ameliyatı estetik cerrahi uygulamalarının en yaygın olarak kullanılan ve en çok rağbet görenidir. Burun estetik ameliyatları bireyler tarafından genel olarak iki nedenle tercih edilmektedir. Birinci neden olarak sağlık problemleri temelli olarak yapılan bir tercih söz konusuyken ikinci ve en sık tercih nedeni ise kişinin duyduğu estetik kaygıdır. Estetik kaygı ilk etapta sağlık problemi kadar kulağa birinci ve öncelikli gelmese de en az sağlık problemi kadar bireyin yaşamında önem arz etmektedir çünkü ikinci neden bireyin psikolojik ve sosyal durumunda önemli bir yer arz etmektedir ve en az sağlık nedeniyle yapılan burun ameliyatları kadar önemli olmaktadır.

Bireylerin burun ameliyatı olma hususuna tam olarak karar verdikten sonra akıllarına gelen ilk soru ise: burun ameliyatı ne kadar? sorusu olmaktadır. Bu sorunun cevabını etkileyen belli başlı bazı belli etmenler vardır. Öncelikli olarak kişinin bu durumda göz önünde bulundurması gereken en temel durum bir tüketim nesnesi değil etkisi ömür boyu sürecek ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek bir sağlık hizmeti aldığıdır. Ödenilen miktar yaşam süresine bölündüğünde aslında burun ameliyatının bireyin kendisine kattıklarının yanında ne kadar cüzi bir miktar olduğu gözler önüne serilecektir.

Burun Estetiğinin Önemi

Burnunda form bozuklukları olan bireyler topluma uyum konusunda ve özgüven konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Ameliyat sonrasında bireyin sahip olacağı estetik burun bu gibi sorunları ortadan kaldırmak konusunda en önemli ve biricik etmeni oluşturmaktadır. Fakat bireyin bu konuda dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Kafasında idealize ettiği burundan çok sağlıklı bir görünüm elde etmeyi amaçlamalıdır çünkü tezahür edilen durum birey için uyumlu olmayabilmektedir. Uzman kadromuz bu karar sürecinde sizin yanınızda olmaktadır ve sizin için en iyi sonuç verecek uygulamayı sizinle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkarmaktadır.

Burun Estetiğinin Yararları

Estetik burun ameliyatı kişinin dış görünüşünü güzelleştirebilir ve kendisine olan güvenini arttırabilir. Kaza vb. durumlarda ortaya çıkan form bozukluklarını ortadan kaldırıp burnun kaza öncesi görünümüne kavuşmasını sağlayabilir. Yine aynı şekilde kişinin yaşamını zorlaştıran sağlık temelli problemlerin çözüme kavuşturulması sonucu bireyin yaşam kalitesi problemin çözümüyle artacaktır ve daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürecektir.

Burun Estetiği Ameliyatı Fiyatları

Burun ameliyatı kararı verdikten sonra kişinin kafasında cevaplanması gereken ikinci bir soru oluşmaktadır: ‘‘burun ameliyatı ne kadar?’’ bu sorunun cevabını verebilmek için ameliyatı olacak kişinin tercihlerini içerecek bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Burun estetiği ameliyatı fiyatları dünyanın hemen hemen her yerinde aynı kriterler baz alınarak hesaplanır. Bu kriterlerin en öne çıkanı ise ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın kendisine ve yaptığı operasyonun sonucuna olan güvenidir. Bunların dışında estetik operasyonun ücretini etkileyen belli başlı diğer etmenleri sıralamamız gerekirse:

  • Ameliyatın hangi hastanede yapıldığı, hastanenin hangi şehirde bulunduğu,
  • Ameliyat esnasında kullanılan malzemeler, ameliyatta kullanılan anestezi şekli,
  • Ameliyat sonrasında hastanede ne kadar süre kaldığınız,
  • Ameliyat öncesi ve sonrasında size sunulan hizmetler şeklinde sıralanabilir.

Kişiye Özel Burun Estetiği Operasyonu

Burun ameliyatı fiyatları konusunda kişinin ameliyat fiyatları alt ve üst sınırları hakkında dikkatli olması gerekmektedir. Ülkemiz imkanları dahilinde sunulan fiyatlar astronomik rakamları bulmamakla birlikte en ucuzunu bulmak bu konuda doğru çözüm olamaz. Bu konuda bahsettiğimiz kriterler çerçevesinde ortalama fiyatlar bellidir. Bu rakamların çok altı veya çok üstü kişiye maddi ve manevi zarar getirebilmektedir. Karar verirken bir tüketim nesnesi değil etkisi tüm yaşama tesir edecek bir sağlık hizmeti alındığını unutmamak gerekmektedir Her hastaya aynı yöntemle ameliyat yapılamamaktadır. Uzmanlarımız en doğru ameliyat tekniği ve kişiye özel yapılması uygun görülen ek uygulamalara hastayla yaptığı ayrıntılı muayene sonucunda karar vermektedir.

Görüldüğü gibi burun ameliyatı ne kadar sorusunun net bir cevabı olmamakla birlikte uzman kadromuz dileğiniz dahilinde sizinle ayrıntılı olarak görüşecek ve en doğru tedavi şeklini en iyi şekilde almanız konusunda yardımcı olacaktır.

 

Give a Reply

TurkeyEnglish